Bezpłatne porady notariusza

Notariusz ma w obowiązku chronić interesty stron umów, poruszając się w zakresie prawa. Ważnym aspektem pracy notariusza jest rola doradcza. Notariusz bezpłatnie udziela informacji w zakresie dokonywanych czynności notarialnych, na przykład:

  • jakie dokumenty należy przygotować i sporządzić w odniesieniu do poszczególnych czynności notarialnych,
  • jak zabezpieczyć interes stron umów,
  • jak przygotować się do sporządzenia czynności notarialnych w prawie handlowym,
  • jakie skutki prawne mają sporządzane przez notariusza dokumenty.

Notariusz Anna Bernady udziela bezpłatnych informacji w swoim biurze, w Radomiu przy ul. Kusocińskiego 1A/3M, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.