Czynności notarialne w prawie rodzinnym

Kancelaria Notarialna sporządza odpowiednie dokumenty w oparciu o prawo rodzinne:

  • umowa majątkowa małżeńska, w tym tzw. rozdzielność majątkowa (czyli intercyza),
  • umowa o podział majątku wspólnego,
  • zgoda na wyjazd dziecka za granicę.

Dokumenty potrzebne do sporządzenia małżeńskiej umowy majątkowej

Majątkowe umowy małżeńskie wymagają przygotowania:

  • odpis aktu małżeństwa – nie dotyczy, jeśli umowa zawierana jest przed zawarciem małżeństwa
  • dane osobowe stron czynności - to jest imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego i data ważności, PESEL, adres zamieszkania;